กำจัดปลวก สระบุรี
กำจัดปลวก นครปฐม
กำจัดปลวก อยุธยา
เหยื่อกำจัดปลวก

ความแตกต่างของเหยื่อกำจัดปลวกแต่ละแบบ

วิธีการใช้เหยื่อกำจัดปลวก และความแตกต่างของเหยื่อกำจัดปลวกแต่ละแบบ

ระบบเหยื่อกำจัดปลวกเป็นวิธีกำจัดปลวกที่ได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม ระบบเหยื่อกำจัดปลวกใช้เหยื่อล่อปลวก โดยเหยื่อเหล่านี้มักมีสารพิษชนิดพิเศษที่ออกฤทธิ์ช้า เมื่อปลวกกินเหยื่อเข้าไป สารพิษจะค่อย ๆ ทำให้ปลวกตายลง ปลวกที่กินเหยื่อจะนำเหยื่อไปแบ่งปันกับปลวกตัวอื่นในรัง ทำให้ปลวกทั้งรังตายลงในที่สุด ซึ่งเหตุผลที่ปลวกจะต้องแบ่งเหยื่อให้กับปลวกตัวอื่น ๆ ในรังนั้น เพราะระบบย่อยอาหารของปลวกมีความพิเศษ คือปลวกไม่มีระบบย่อยอาหารของตัวเอง แต่ต้องอาศัยแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ช่วยย่อยอาหาร โดยปลวกงานจะหาอาหาร และนำกลับมาที่รัง จากนั้นปลวกงานจะสำรอกอาหารออกมา ปลวกตัวอื่น ๆ ในรังจะกินอาหารเหล่านี้ โดยเฉพาะปลวกนางพญา ปลวกทหาร และปลวกอ่อน  ซึ่งเหยื่อกำจัดปลวกมักมีสารพิษชนิดพิเศษที่ออกฤทธิ์ช้า เมื่อปลวกงานกินเหยื่อเข้าไป สารพิษจะค่อย ๆ ทำให้ระบบย่อยอาหารของปลวกงานเสื่อมประสิทธิภาพ ปลวกงานที่กินเหยื่อจะไม่สามารถย่อยอาหารได้ และจะไม่สามารถสำรอกอาหารออกมาให้ปลวกตัวอื่น ๆ กินได้ ปลวกตัวอื่น ๆ ในรังจะอดอาหาร และตายลงในที่สุด เหยื่อกำจัดปลวกยังมีกลไกอื่น ๆ ที่ช่วยกำจัดปลวก เช่น ทำให้ปลวกลอกคราบไม่ได้ ทำให้ปลวกอ่อนเจริญเติบโตช้า ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของเหยื่อกำจัดปลวกแต่ละแบบ

 

ความแตกต่างของวิธีกำจัดปลวกแบบระบบเหยื่อกำจัดปลวก กับระบบฉีดพ่นน้ำยา

ระบบเหยื่อกำจัดปลวก และระบบฉีดพ่นน้ำยา เป็นสองวิธีการกำจัดปลวกที่ได้รับความนิยม แต่ละวิธีมีข้อดี ข้อเสีย และเหมาะกับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

1.ระบบเหยื่อล่อ ระบบเหยื่อกำจัดปลวก
คือการนำเหยื่อไปวางล่อไว้ในเส้นทางเดินของปลวก ปลวกงานจะถูกดึงดูดด้วยกลิ่นเหยื่อที่วางไว้ เมื่อปลวกงานกินเหยื่อ และนำกลับไปแบ่งปันกับปลวกตัวอื่น ๆ ในรัง สารออกฤทธิ์ในเหยื่อจะไปรบกวนระบบประสาทของปลวก ทำให้ปลวกตาย ปลวกที่ได้รับสารออกฤทธิ์จะแพร่กระจายไปยังปลวกตัวอื่น ๆ ในรังจนกระทั่งปลวกตายยกรัง

  • ข้อดีของระบบเหยื่อกำจัดปลวก: คือปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับบ้านที่มีเด็กเล็ก สัตว์เลี้ยง หรือผู้ป่วย ไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีตกค้าง ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านขณะวางเหยื่อกำจัดปลวก มีประสิทธิภาพสูง และกำจัดปลวกได้ยกรัง
  • ข้อเสียของระบบเหยื่อล่อ: คือเห็นผลช้า อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือน และต้องวางเหยื่อในจุดที่ปลวกเดินผ่านเท่านั้น 

2.ระบบฉีดพ่นน้ำยา
เป็นวิธีการกำจัดปลวก โดผู้ให้บริการกำจัดปลวกจะฉีดพ่นน้ำยาที่มีฤทธิ์ฆ่าปลวกลงบนพื้น ดิน และผนัง น้ำยาฆ่าปลวกจะซึมเข้าสู่ดิน และเนื้อไม้ เมื่อปลวกที่เดินผ่านบริเวณที่มีน้ำยาพ่นอยู่ก็จะตาย

  • ข้อดีของระบบฉีดพ่นน้ำยา: คือเห็นผลเร็ว สามารถกำจัดปลวกได้เป็นวงกว้าง ราคาไม่แพง
  • ข้อเสียของระบบฉีดพ่นน้ำยา: คืออันตรายต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม มีสารเคมีตกค้างต้องออกจากบ้านระหว่างการกำจัดปลวก และอาจต้องฉีดพ่นซ้ำเป็นระยะ

กลไกการออกฤทธิ์ของ เหยื่อกำจัดปลวกแต่ละแบบ

เหยื่อกำจัดปลวกมีหลายแบบ แต่ละแบบมีกลไกการทำงาน วัสดุที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ ประสิทธิภาพ และระยะเวลาออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันออกไป  โดยส่วนใหญ่แล้ว มีข้อแตกต่างกันดังนี้

1.เหยื่อแบบกินตาย
เหยื่อประเภทนี้มักมีสารเคมีที่เป็นพิษร้ายแรงผสมอยู่ ปลวกที่กินเหยื่อจะ ตายทันที หรือตายภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง หรือหากปลวกจะกินเหยื่อแล้วนำกลับไปแบ่งปันให้ปลวกตัวอื่นในรัง เมื่อปลวกตัวอื่นกินเหยื่อเข้าไปจะตายในที่สุด ข้อดีคือเหมาะสำหรับการกำจัดปลวกอย่างรวดเร็ว เหมาะกับกรณีฉุกเฉิน ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง ข้อเสียคือ สารเคมีในเหยื่ออาจเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง และเด็กเล็กได้ และปลวกอาจพัฒนาไปสู่การดื้อยาได้

2.เหยื่อแบบติดต่อตาย
เหยื่อประเภทนี้มักไม่มีสารพิษโดยตรงที่ออกฤทธิ์ฆ่าปลวกในทันที แต่จะมีสารที่ทำให้ปลวกติดเชื้อ เมื่อปลวกตัวที่กินเหยื่อสัมผัสกับปลวกตัวอื่น จะทำให้ปลวกตัวอื่นติดเชื้อ และตายในที่สุด ประเภทของสารติดเชื้อ ได้แก่ 

  • สารกีดกันการเจริญเติบโต: สารกลุ่มนี้จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของปลวก ทำให้ปลวกไม่สามารถลอกคราบและตายในที่สุด 
  • สารเคมีที่ส่งผลต่อระบบประสาท: สารกลุ่มนี้จะไปรบกวนระบบประสาทของปลวก ทำให้ปลวกเดินเซ ชะงักงัน และตายในที่สุด 
  • สารเคมีที่ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์: สารกลุ่มนี้จะไปยับยั้งการสืบพันธุ์ของปลวก ทำให้ประชากรปลวกในรังลดลงจนสูญพันธุ์ ข้อดีคือเหมาะสำหรับวิธีกำจัดปลวกทั้งรัง  ข้อเสียคือใช้เวลานานกว่าวิธีอื่น อาจไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในทันที เพราะต้องรอการติดต่อกันจากตัวหนึ่งไปสู่ตัวหนึ่ง 

3.เหยื่อแบบฮอร์โมน
เหยื่อประเภทนี้มักมีฮอร์โมนเพศปลวกผสมอยู่ เมื่อปลวกงานกินเหยื่อกำจัดปลวกเข้าไป จะทำให้ปลวกงานกลายเป็นปลวกราชันย์ และราชินีเทียม และทำให้ปลวกงานหยุดทำงาน และรังปลวกสลายตัวในที่สุด 

ตัวอย่างฮอร์โมนเพศปลวกที่ใช้ในเหยื่อ 

  • ไฮโดรพรีน (Hydroprene) คือฮอร์โมนเพศปลวกที่ใช้กันทั่วไป ทำหน้าที่รบกวนระบบการสืบพันธุ์ของปลวกราชินี 
  • เมโธพรีน (Methoprene) คือฮอร์โมนเพศปลวกที่ใช้กันทั่วไป ทำหน้าที่รบกวนระบบการลอกคราบของปลวก 
  • ฟิโนพริน (Fenoxycarb) ฮอร์โมนเพศปลวกที่ใช้กันทั่วไป ทำหน้าที่รบกวนระบบประสาทของปลวก ทำให้ปลวกไม่สามารถติดต่อกันได้ ส่งผลต่อการทำงานของรัง  ข้อดีคือเหมาะสำหรับกำจัดปลวกทั้งรัง ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง และเด็กเล็ก ข้อเสียคือต้องใช้เวลานานในการกำจัดปลวก 

4.เหยื่อแบบชีวภาพ
เหยื่อประเภทนี้มักใช้เชื้อรา หรือแบคทีเรียที่เป็นศัตรูกับปลวก เหยื่อกำจัดปลวกชนิดนี้มักเลือกใช้กลิ่นหอม หรือรสชาติที่ดึงดูดปลวก เมื่อปลวกกินเหยื่อเข้าไป เชื้อราหรือแบคทีเรียที่อยู่ในเหยื่อจะเข้าสู่ร่างกายของปลวก และจะเข้าไปทำลายระบบย่อยอาหารของปลวก เมื่อปลวกไม่สามารถย่อยอาหารได้ ปลวกจะอดอาหาร และตายลงในที่สุดจนตาย ข้อดีคือปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง และเด็กเล็ก ข้อเสียคือใช้เวลานาน

โฮมบัคเซ็นเตอร์ (HomeBug center Part., Ltd.) บริการรับกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบที่มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญในการให้บริการกำจัดปลวกตายยกรังมายาวนาน กว่า 15 ปี ด้วยมาตรฐานการบริการอันดับ 1 ตามกระทรวงสาธารณสุข บริษัทกำจัดปลวกของเราโดดเด่นด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก และเครื่องมือมาตรฐานระดับเกรดพรีเมี่ยมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และทันสมัยอย่างการตรวจจับปลวกด้วยเครื่องสแกนปลวกอัจฉริยะ Termatrac นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย แม่นยำ ปลอดภัย และรู้จริง ทั้งยังใส่ใจความปลอดภัยของผู้รับบริการด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และผ่านการรับรองของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) เราใส่ใจในความปลอดภัยของลูกค้า และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเราใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยสูง และเป็นมิตรกับสิ่งมีชีวิต และมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับปลวก