เรื่องของ”หนู”

เรื่องของ”หนู”

🐀เรื่องของ ” หนู ” แต่พี่ๆต้องกำจัดนะคะ
🔎หนูมีระบบประสาทการมองเห็นที่ไม่ดี มองเห็นได้ไม่ไกลและตาบอดสี เห็นเฉพาะสีขาวดำ ดังนั้นหนูจึงมองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีกว่ากลางวันค่ะ