กำจัดปลวก สระบุรี
กำจัดปลวก นครปฐม
กำจัดปลวก อยุธยา

เรื่องของ”หนู”

เรื่องของ”หนู”

?เรื่องของ ” หนู ” แต่พี่ๆต้องกำจัดนะคะ
?หนูมีระบบประสาทการมองเห็นที่ไม่ดี มองเห็นได้ไม่ไกลและตาบอดสี เห็นเฉพาะสีขาวดำ ดังนั้นหนูจึงมองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีกว่ากลางวันค่ะ