เกี่ยวกับเรา

HomeBugcenter Part., Ltd.

5 เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการ “ป้องกัน กำจัดปลวกและแมลง” กับ หจก.โฮมบัคเซ็นเตอร์

1.ประสิทธิภาพที่ทุกท่านจะได้รับ

ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้มีมาตรฐานระดับเกรดพรีเมี่ยมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงเทคโนโลยีป้องกัน กำจัดปลวกและแมลงที่ทันสมัย โดยเฉพาะการตรวจจับปลวกด้วยเครื่องสแกนปลวกอัจฉริยะ Termatrac ที่เรานำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย และระบบสถานีเหยื่อที่เราเลือกใช้นั้นเป็นตัวเหยื่อที่เรานำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมมีการวิจัยทดลองถึงผลที่ได้รับ ว่าเหยื่อของเรามีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในโลก

2.การให้บริการที่เป็นมืออาชีพ

ทีมงานของเรานั้นมีความเป็นมืออาชีพและเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญในการให้บริการมายาวนาน กว่า 15 ปี และถึงแม้เราจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเพียงใดก็ตาม แต่การบริการทุกอย่างก็ต้องมาพร้อมกับทีมงานที่มีความรู้ สามารถวางแผนและปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงมีการจัดฝึกอบรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงานทุกคนอยู่ตลอดเวลา

3.มีผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โฮมบัคเซ็นเตอร์ของเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและผ่านการรับรองของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เท่านั้น ในส่วนของ “ระบบน้ำยา” เราใช้น้ำยาเกรดพรีเมี่ยมที่มีค่า LD50 สูง และส่วนใน “ระบบเหยื่อ” เราเลือกใช้เหยื่อเป็นเกรดที่สูงที่สุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงปลอดภัยต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวและสัตว์เลี้ยง

4.ความซื่อสัตย์ที่เรามีให้ต่อลูกค้าในการบริการ

บริษัทตระหนักเสมอว่าจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการที่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติงานตามหนังสือเอกสารสัญญา งานเข้าเซอร์วิสตรวจเช็คทุกส่วนอย่างเป็นระบบที่สุด โดยไม่เอาเปรียบและฉ้อโกงต่อผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) ของเราในทุกกรณี

5.ความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของเรา

บริษัทได้นำระบบตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ QSIS (Quality of Service Inspection System) มาใช้กับลูกค้าทุกรายของเรา ซึ่งการตรวจสอบนี้มีในหลากหลายทุกช่องทางการสื่อสาร และเราจะควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการให้บริการในทุกๆพื้นที่ตลอดสัญญาการดูแลให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด