กำจัดปลวก สระบุรี
กำจัดปลวก นครปฐม
กำจัดปลวก อยุธยา

หมาร่า ไม่ใช่ ” ปลวก ”

หมาร่า ไม่ใช่ ” ปลวก ”

อะไรเอ่ย ? เป็นก้อนดินขนาดเล็กที่เกาะติดตามผนังบ้าน ห้องเก็บของ และพื้นที่อื่นๆภายในตัวบ้าน
“หมาร่า ( Ceriana wasp )” เป็นแมลงประเภท ต่อ แตน ชนิดหนึ่ง ที่ชอบทำรังอยู่ตาม ฝ้าเพดาน เสาบ้าน ซอกหลืบเล็กๆ มันสามารถสร้างรังได้ทุกพื้นที่ในบริเวณบ้านที่เป็นที่ร่ม ทำรังด้วยดินเหนียว บรรจง ปั้นแต่งให้เป็นรัง หรือที่เรียกว่า “บ้านดิน”
?♻️ วงจรชีวิตแมลงชนิดนี้ มีอายุเฉลี่ย 220 วัน นับจากวันที่ ออกจากรัง การผสมพันธุ์ ไม่เลือกฤดู
?♻️ “หมาร่า” ไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายต่อไม้ หรือโครงสร้างบ้าน รังหมาร่าอาจจะดูไม่สะอาด เป็นก้อนรังดิน การทำลายหรือกำจัด เราก็สามารถทำได้ทันที เพียงเขี่ยรังดินออกทิ้งไปเพียงเท่านั้น