กำจัดปลวก สระบุรี
กำจัดปลวก นครปฐม
กำจัดปลวก อยุธยา

บริการระบบฉีดพ่นอัดน้ำยาเข้าท่อ สร้างแนวป้องกันปลวก

บริการระบบฉีดพ่นอัดน้ำยาเข้าท่อ สร้างแนวป้องกันปลวก

ระบบฉีดแนวป้องกันปลวก

ปลวก ถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญสำหรับบ้าน อาคาร ปลวกเป็นแมลงที่สามารถกินได้เกือบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอาคาร ข้าวของเครื่องใช้ สามารถสร้างความเสียหายรุนแรง ทำให้ บ้าน อาคาร พังได้ทั้งหลัง กำจัดแมลง

การอัดน้ำยาลงดิน เป็นกระบวนการของการป้องกันโดยตรงของดินทำให้ดินมีสภาพเป็นพิษ ป้องกันปลวกใต้ดินเข้ามาในอาคาร และไม่สามารถผ่านตามรอยแตกรอยแยกได้

การป้องกันปลวกในดินด้วยวิธีอัดน้ำยาจะอยู่ได้นานแค่ไหน?

ขั้นตอนที่1 อัดน้ำยากำจัดปลวกเข้าท่อภายนอกบ้าน

กรณีบ้านลูกค้ามีการวางท่อไว้ใต้อาคารหรือใต้บ้านเพื่อกำจัดและป้องกันปลวกไว้ การบริการจะมีการตรวจเช็คท่อและบริเวณนอกบ้าน ให้อย่างละเอียด แล้วจึงทำการอัดน้ำยาเข้าไปในท่อ โดยใช้เครื่องอัด น้ำยาแรงดันสูง ทำให้น้ำยาแพร่กระจายตามท่อที่ติดตั้งไว้ เป็นอันเรียบร้อย

ขั้นตอนที่2 อัดน้ำยากำจัดปลวกลงดิน

การอัดน้ำยากำจัดปลวกลงดิน หรือ การ Soil Treatment เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยากำจัดปลวก รอบตัวบ้าน บริเวณพื้นดินหรือสนามหญ้านอกบ้าน โดยทำการอัดน้ำยา กำจัดปลวกลงพื้นดินทุกๆ 1 ตารางเมตร เพื่อเป็นแนวป้องกันไม่ให้ปลวกเข้ามา ยังรัศมีบ้านได้อีกทาง

ขั้นตอนที่3 สเปร์ยน้ำยากำจัดปลวกคลุมหน้าดิน

สเปร์ยน้ำยากำจัดปลวกคลุมทับหน้าดินนั้น เป็นการควบคุมปลวก ซึ่งเป็นแหล่งที่คาดว่าจะป็นที่อยู่ หรือเป็นที่ผสมพันธ์ของปลวก หรือแมลงอื่นๆ เพื่อเป็นการควบคุมการเจริญเติบโต ของปลวกและไม่สามารถขยายการเจริญเติบโตได้อีก

MENU