กำจัดปลวก สระบุรี
กำจัดปลวก นครปฐม
กำจัดปลวก อยุธยา

“ปลวก” กินไม้สักได้หรือไม่ ??

“ปลวก” กินไม้สักได้หรือไม่ ??

?”ปลวก” กินไม้สักได้หรือไม่ ??
ไม้สัก : เป็นไม้เนื้อแข็ง รายงานวิชาการของกรมป่าไม้ได้ให้ข้อมูลไว้เบื้องต้นว่า ไม้สักที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป จะผลิตสารชนิดหนึ่งออกมาสะสมที่เนื้อไม้มีชื่อว่า O-cresyl methyl ether สารตัวนี้จะเป็นสารที่พวกปลวกและแมลงไม่ชอบเป็นอย่างมาก ปลวกจึงหลีกเลี่ยงที่จะกินไม้สักที่เป็นไม้เนื้อแข็ง และหันไปกินไม้เนื้ออ่อนที่เป็นอาหารแทน

แต่ถ้าไม้สักอายุ 50 ปีขึ้นไปสารที่สะสมในเนื้อไม้นั้นก็จะจางหายไปและอาจจะทำให้ปลวกกลับมากินไม้เนื้อแก่ได้เช่นกัน เนื่องจากเนื้อไม้สักก็มีเซลลูโลสที่เป็นอาหารของปลวกเหมือนพวกไม้เนื้ออ่อนนั่นเอง
ส่วนใหญ่ก็จะพบเจอปลวกกัดกินไม้สักได้แค่ที่เป็น”กระพี้”ของตัวไม้เท่านั้นค่ะ
*** ความรู้เพิ่มเติม ?? กระพี้ คือ ส่วนของเนื้อไม้ที่หุ้มแก่น อยู่ระหว่างเปลือกกับแก่น มีลักษณะอ่อนและยุ่ง่าย