กำจัดปลวก สระบุรี
กำจัดปลวก นครปฐม
กำจัดปลวก อยุธยา

“ปลวก” กับ “มด” ต่างกันอย่างไร ?

“ปลวก” กับ “มด” ต่างกันอย่างไร ?

แต่รู้ไหมว่า แมลงเม่านั้น แท้จริงแล้วคือ ปลวก หรือ มด กันแน่?!

วิธีการสังเกตุความแตกต่างระหว่างปลวกกับมดง่ายๆมีแค่ 3 ข้อ ดังนี้

1. ลำตัวแตกต่างกัน
มดมีปีก จะมีเอวที่คอดกิ่ว ซึ่งแตกต่างจาก แมลงเม่าปลวกที่จะมีเอวหนา

2. ปีกแตกต่างกัน
ปีกของมด จะมีขนาดไม่เท่ากัน ในขณะที่ปีกของแมลงเม่าปลวกจะมีขนาดเท่ากันทั้งสี่ปีก

3. หนวดแตกต่างกัน
หนวดของมดจะมีลักษณะหักศอก แต่แมลงเม่าปลวกมีลักษณะตรง