กำจัดปลวก สระบุรี
กำจัดปลวก นครปฐม
กำจัดปลวก อยุธยา

บริการระบบวางเหยื่อล่อปลวกตายยกรัง (Scarab Termite Bait System)

บริการระบบวางเหยื่อล่อปลวกตายยกรัง (Scarab Termite Bait System)

คำจำกัดความ (DEFINITION)

คือวิธีการกำจัดปลวกโดยใช้อาหารของปลวกมาเป็นเหยื่อล่อ (เลียนแบบธรรมชาติของปลวก) ซึ่งนิยมใช้กันในปัจจุบัน เห็นผล 100 % ได้รับการยอมรับมาแล้วทั่วโลก

หลักการทำงาน (WORKKING PRINCIPLE)

โดยจะติดตั้งเหยื่อล่อปลวกภายในและภายนอกอาคารบริเวณที่เป็นทางเดินของปลวกระบบเหยื่อเป็นระบบที่เลียนแบบพฤติกรรมทางธรรมชาติในการหาอาหารของปลวกงาน

เมื่อปลวกงานได้รับสารพิษจากการกินเหยื่อจะทำให้ปลวกไม่สามารถเจริญเติบโตได้และสารพิษยังแพร่ไปยังปลวกตัวอื่นจากการป้อนอาหารให้กันของปลวกภายในรัง ทำให้ประชากรของปลวกลดลง จนปลวกตายยกรังในที่สุด 

 ความน่าเชื่อถือ (CREDIBILITY)

โดยระบบเหยื่อกำจัดปลวกจากประเทศออสเตรเรียเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกที่ได้รับการทดสอบใช้งานจริงและได้ผลดีในสภาพภูมิอากาศประเทศไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงและหมดปัญหาการรุกลามของปลวกซึ่งนำความเสียหายมาสู่บ้านเรือน อันเป็นที่รักของเรา

 ระบบเหยื่อทำงานอย่างไร

 ปลวกเป็นแมลงสังคมชั้นสูง แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนปลวกงานมีหน้าที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงดูรัง และยังทำหน้าที่ย่อยสลายเนื้อไม้ โดยปลวกงานจะเอาอาหารที่ถูกย่อยแล้วทางปาก หรือทางทวารหนัก ไปป้อนเป็นอาหารแก่ปลวกตัวอ่อน ปลวกทหาร และปลวกนางพญา

ซึ่งปลวกเหล่านี้ไม่สามารถกินอาหารเองได้ ขบวนการนี้เรียกว่า TROPHALLAXISเสมือนบังคับให้กินอาหารถ้าปลวกงานกินอะไรปลวกเหล่านี้ก็กินตามซึ่งเหยื่อกำจัดปลวกนี้จะไปขัดขวางกระบวนการลอกคราบของปลวกเมื่อปลวกลอกคราบไม่ได้ทำให้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้เกิดการเสียสมดุลภายในรัง และทำให้ปลวกอื่นๆค่อยๆตายตามไปทั้งหมดรวมถึงนางพญาปลวกจนทำให้รังล่มสลายในที่สุด