กำจัดปลวก สระบุรี
กำจัดปลวก นครปฐม
กำจัดปลวก อยุธยา

บริการระบบวางท่ออัดน้ำยาป้องกันปลวก (Pipe Treatment System)

บริการระบบวางท่ออัดน้ำยาป้องกันปลวก (Pipe Treatment System)

ระบบวางท่อป้องกันปลวก Pipe Treatment System

ระบบวางท่อพ่นสารเคมี

ระบบ วางท่อปลวก ถือเป็นการวางแนวทางการป้องกันปลวกใต้ดินที่จะขึ้นจากพื้นดินสู่ภายในตัวอาคาร เมื่ออัดน้ำยาผ่านเข้าท่อปลวก น้ำยาจะกระจายตามหัวปล่อยน้ำยา หรือ หัวสปริงเกอร์ ครอบคลุมเต็มพื้นที่ของใต้พื้นดินอาคาร ทำให้สามารถลดความเสี่ยงการบุกรุกของปลวกที่เข้ามาในอาคารได้

มาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี

1. ท่อที่ใช้ติดตั้งระบบป้องกันปลวกคือ ท่อ LDPE แถบส้ม  ขนาด 20 มิลลิเมตร
2. หัวพ่นสารเคมี PVC แบบพัด ระยะห่าง 1 เมตรต่อหัว
3. แค้มป์รัดสายท่อ LDPE เป็น LDPE ระยะห่าง 1 เมตร
4. กล่องปิดหัวอัด เก็บอย่างมิดชิดและสวยงาม
5. สารเคมีที่เราเลือกใช้ เป็นสารเคมีที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา อย.กระทรวงสาธารณะสุข เป็น Fipronil 5% เป็นสารป้องกันกำจัดปลวกตัวใหม่ ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ในสารกำจัดปลวกด้วยกัน มีความปลอดภัยสูง กลิ่นอ่อน  โดยใช้อัตราผสมความเข้มข้นสารเคมี:น้ำเท่ากับ 1:200 ส่วน(ตามมาตรฐานผู้ผลิต
6. การพ่นสารจะใช้เครื่องพ่นแรงดันมาตราฐาน 25 ปอนด์/ตารางนิ้ว พ่นคาน คอดินพื้นดินทั่วทั้งหมด

การติดตั้งระบบท่ออัดน้ำยาและการดำเนินการ

  1. บริษัทจะทำการติดตั้งระบบท่อหลังจากผู้รับเหมาปรับดินและถอดไม้แบบเรียบร้อยแล้ว
  2. ติดตั้งท่อกำจัดปลวกห่างจากคานด้านบน 10-15 เซนติเมตร
  3. ใช้แค้มป์รัด ทุกระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร
  4. ติดตั้งหัวฉีดใบพัด ขนาด 180 องศา ระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร 25 หัวต่อ1 Loop
  5. ทดสอบหัวฉีดโดยการทดลองใช้น้ำเปล่าเพื่อดูการกระจายตัวของน้ำ
  6. พ่นสารเคมีลงดิน(SUB-SOIL PRESSURE INJECTOR)ในตัวอาคาร และทำการฉีดพ่นเคลือบผิวดิน(SURFACE SPRAYER) แบบปูพรมภายในอาคารรอบๆอาคาร
  7. ทำการติดตั้งกล่องหัวอัดน้ำยา โดยยึดกับผนังอาคารและรัดด้วยแค้มป์ PVCสูงจากระดับพื้นดิน 15-20 เซนติเมตร(จะติดตั้งหลังจากการฉีดพ่นปนะมาณ 6 เดือน )

ระบบปลวก