บริการติดตั้งสถานีฝังดิน (IN GROUND STATION)

บริการติดตั้งสถานีฝังดิน (IN GROUND STATION)

สถานีฝังดินปลวก

เป็นสถานีป้องกันปลวกภายนอกบ้าน โดยฝังห่างจากตัวบ้านไม่เกิน 1เมตร ระยะห่างแต่ละสถานี ประมาณ 4 เมตร โดยจะมีอาหารล่อปลวกอยู่ในสถานีฝังดิน เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คเป็นระยะ หากมีปลวกมากินเจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนจากอาหารล่อปลวกมาเป็นเหยื่อพิษแทน จนกว่ารังปลวกจะล่มสลายโดยเวลาประมาณ 2 เดือน หลังจากนั้นจะใส่อาหารล่อปลวกไว้เหมือนเดิม

ใช้สำหรับติดตั้งรอบตัวอาคารบ้าน โดยการฝังใต้พื้นดิน เพื่อกำจัดและป้องกันปลวก ควรติดตั้งระยะห่างจากตัวบ้านประมาณ 1-2 เมตร (อยู๋ภายใต้แนวชายคาหลังคาบ้าน) ติดตั้ง มีระยะห่างกันประมาณ 3- 4 เมตร รอบๆ ตัวอาคาร บ้าน เพื่อประสิทธิการป้องกันปลวกได้ดียิ่งขึ้น