กำจัดปลวก สระบุรี
กำจัดปลวก นครปฐม
กำจัดปลวก อยุธยา

บริการกำจัดหนู – วางกล่องเหยื่อพิษ

บริการกำจัดหนู – วางกล่องเหยื่อพิษ

งานบริการด้าน Pest Control กำจัดหนู (สัตว์ฟันแทะ) แมลงบินและแมลงคลาน
เป็นการบริการที่คลอบคลุมการป้องกันและกำจัดทั้งสัตว์ฟันแทะ และแมลงบินคลาน

สัตว์ฟันแทะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีจำนวนมากสุดถึง 2,277 สายพันธุ์ คิดเป็น 41% ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด ซึ่งพวกมันเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายทั้งขนาดและถิ่นที่อยู่

ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ฟันแทะ
ปัญหาหลักจากการระบาดของสัตว์ฟันแทะ คือ ความเสียหายจากพวกมัน เนื่องจากสัตว์ฟันแทะขึ้นชื่อว่า เป็นสัตว์ที่มีความอยากรู้อยากเห็น และมักเสาะหาพื้นที่ใหม่ๆ เพื่อหาอาหารอยู่เสมอ :

กิน ทำลาย และทำให้อาหารปนเปื้อนในไร่ และที่จัดเก็บอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารและในบ้าน
ทำลายโครงสร้าง อาคาร สะพาน ท่อ และสายไฟ ด้วยการขุดและกัดแทะ
ทำลายและปนเปื้อนสิ่งของเช่น บรรจุภัณฑ์ เสื้อผ้า และเฟอร์นิเจอร์
การป้องกันและควบคุมสัตว์ฟันแทะ
ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ฟันแทะ ทำให้ในหลายๆธุรกิจ หน่วยงาน และเจ้าของบ้าน จำเป็นที่ต้องควบคุมสัตว์ฟันแทะ

เพื่อป้องกันความเสียหาย : สัตว์ฟันแทะสามารถทำความเสียหายให้กับอาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟ ระบบท่อน้ำ บรรจุภัณฑ์ และข้าวของเครื่องใช้ เช่น เสื้อผ้า และเฟอร์นิเจอร์
เพื่อป้องกันและกำจัดการปนเปื้อน : เกิดการปนเปื้อนจากการระบาดของสัตว์ฟันแทะ ในอาหารเกือบทุกประเภทที่อยู่ในที่จัดเก็บ หรืออยู่ระหว่างการผลิต
เพื่อป้องกันโรค : สัตว์ฟันแทะนำพาโรคหลากหลายชนิด ที่มีผลต่อมนุษย์และสัตว์ ทั้งในฟาร์มและสัตว์เลี้ยง
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย : กฎหมายระดับประเทศและสากล กำหนดให้มีการควบคุมสัตว์ฟันแทะในสิ่งปลูกสร้างและเรือ ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจนำไปสู่การฟ้องร้อง
เพื่อป้องกันความสูญเสียทางการเงิน : ความสูญเสียนี้เกิดจากความเสียหายของ สินค้า การจ่ายค่าชดเชย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และความสูญเสียทางการค้า
เพื่อป้องกันการเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ : ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ฟันแทะในสถานประกอบการ และสินค้า เป็นสิ่งที่คู่ค้าและประชาชนทั่วไปยอมรับไม่ได้
บริการกำจัดสัตว์ฟันแทะ
วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาสัตว์ฟันแทะ คือ การใช้บริการป้องกันและควบคุมสัตว์รบกวนโดยผู้เชี่ยวชาญ แม้การป้องสัตว์ฟันแทะจะสามารถทำได้ด้วยตัวเอง แต่ก็ไม่ได้รับประกันการแก้ไขปัญหาอย่างถูกหลัก เนื่องจากสัตว์ฟันแทะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความพยายาม ฉะนั้นพวกมันจึงสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางเข้าบ้าน หรือที่ทำงานของคุณได้เสมอ โฮมบัคเซ็นเตอร์มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการระดับมืออาชีพ ตั้งแต่บ้านที่อยู่อาศัย ไปจนถึงภาคธรุกิจที่มีความหลากหลาย

บริการป้องกันและควบคุมสัตว์รบกวนสำหรับธุรกิจ
การป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการ
การป้องกัน-ควบคุมแมลงและสัตว์รบกวนแบบรายปี
การควบคุมแมลงและสัตว์รบกวนในบ้าน
ทาง หจก.โฮมบัคเซ็นเตอร์ของเราเลือกใช้เหยื่อ ของโบรมาดิโอการ์ด

เหยื่อกำจัดหนูโบรมาดิโอการ์ด เป็นยาเบื่อหนูชนิดก้อน (wax block) โบรมาดิโอการ์ดเป็นเหยื่อพิษที่มีความดึงดูดสูง เนื่องจากผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นธัญพืชมีความสดใหม่ และด้วยความสดใหม่นี้ทำยาเบื่อหนูให้โบรมาดิโอการ์ดเป็นที่ชื่นชอบของหนูมาก
อีกทั้งรูปแบบลักษณะของตัวยาเบื่อหนูเหมาะสมต่อการใช้งาน และสะดวกต่อการกำจัดหนูทุกสายพันธุ์ ทุกประเภท รวมถึงสัตว์ประเภทฟันแทะได้อีกด้วย สารออกฤทธิ์ของยาเบื่อหนูโบรมาดิโอการ์ด คือโบรมาดิโอโลน(Bromadiolone) 0.005%
เป็นสารกลุ่มใหม่ คือกลุ่มแอนติโกลคูแล้นท์ รุ่นที่ 2 (Anticoagulant) สารออกฤทธิ์โบรมาดิโอโลนนี้ทำให้หนูไม่เข็ดขยาดเหยื่อ ต่างจากยาเบื่อหนูตามท้องตลาดที่ทำให้หนูเกิดการเรียนรู้จึงเกิดการเข็ดขยาด
โดยการออกฤทธิ์ของโบรมาดิโอโลนจะเริ่มออกฤทธิ์หลังจากหนูกินเหยื่อเข้าไปแล้ว 3-5 วัน เพียงแค่หนูกินยาเบื่อโบรมาดิโอการ์ดและได้รับสารโบรมาดิโอโลนในครั้งเดียว สารจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับร่างกายหนูทำให้อวัยวะภายในมีเลือดออก
หนูจะเริ่มผอมลงเนื่องจากการสูญเสียเลือดและน้ำ ดังนั้นหนูจะเริ่มแสดงอาการป่วย คือ การหยุดกินอาหาร จนทำให้ตัวหนูผอมแห้งและตายในที่สุด

รับกำจัดหนูทุกชนิด – ทุกพื้นที่
– โรงแรม / รีสอร์ท
– อาคารบ้านเรือน / หอพัก / บ้านเช่า / คอนโด
– ร้านอาหาร / ผับ บาร์
– โรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด
– โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
– ไร่ นา สวนผลไม้พืชผักสวนครัว
– ร้านค้า / ตลาดสด
– ห้างสรรพสินค้าต่างๆ