กำจัดปลวก สระบุรี
กำจัดปลวก นครปฐม
กำจัดปลวก อยุธยา

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัสโควิด-19 เชื้อรา และ แบคทีเรียต่างๆ

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัสโควิด-19 เชื้อรา และ แบคทีเรียต่างๆ

บริการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส พ่นยาโควิด พ่นฆ่าเชื้อ คืออะไร

บริการต่างๆ ล้วนแล้วแต่มุ่งหวังในสิ่งเดียวกัน ซึ่งในที่นี่ขอเรียกว่า บริการพ่นฆ่าเชื้อ ซึ่งก็คือ บริการที่นำน้ำยาที่ผ่านการรับรองจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง มาผ่านการฉีดพ่นด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีพิเศษที่ให้ละอองกระจายน้ำยาได้อย่างทั่วถึง  เลือกใช้น้ำยา EVOSAN Q15 น้ำยาฆ่าเชื้อ  มาตรฐานราชการ และสิงค์โปร์   ตัวช่วยที่ฆ่าเชื้อโควิด บนทุกพื้นผิวในสภาวะฉุกเฉิน เช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นพื้นผนัง โต๊ะทำงาน เบาะรถ และพื้นผิวอื่นๆที่อาจมีเชื้อโควิด-19 แฝงตัว เกาะอยู่ “น้ำยาฆ่าเชื้อ Evosan Q15” มีส่วนผสมหลักเป็นสารในกลุ่ม benzalkonium chloride ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าเป็นหนึ่งในสารที่สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 บนพื้นผิวต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เตรียมพร้อม เพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การฉีดพ่นยาโควิด สามารถทำได้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ คุ้มค่ากับที่ได้ลงทุนในทุกบาททุกสตางค์ ก่อนที่จะมีการฉีดพ่น จึงอาจจำเป็นต้องเตรียมพื้นที่ก่อนให้บริการ ดังนี้

1) เลือกใช้ผู้ให้บริการ บริษัทพ่นฆ่าเชื้อ ที่ได้มาตรฐาน

กรณีมีผู้ติดเชื้อ ต้องทำการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยไปยังสถานที่อื่น เช่น โรงพยาบาล หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วย ก่อนที่จะให้ทีมงานเข้าไปดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อโควิด

2) เคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ

กรณีมีผู้ติดเชื้อ ต้องทำการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยไปยังสถานที่อื่น เช่น โรงพยาบาล หรือศูนย์ดูแลผู้ป่วย ก่อนที่จะให้ทีมงานเข้าไปดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อโควิด

3) นำสิ่งมีชีวิตออกจากพื้นที่

ถึงแม้ว่า น้ำยาที่ บัตเลอร์ ใช้จะเป็นสูตรไบโอ ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตทุกประเภท แม้แต่คนและสัตว์ก็ตาม แต่ทางทีมจะต้องเคลียร์พื้นที่ให้ทุกสิ่งมีชีวิตออกจากพื้นที่ที่จะทำการฉีดพ่นยาโควิดก่อน เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยในขณะที่ฉีดพ่นน้ำยา ซึ่งในบางกรณีอาจไม่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได้ เช่น ตู้ปลา หรือ กรงสัตว์ขนาดใหญ่ อาจใช้วัสดุปกคลุมให้มิดชิดในช่วงเวลาอันสั้น หลังจากที่ผู้ปฏิบัติงาน ฉีดพ่นน้ำยา ให้แล้วเสร็จ หลังจากนั้นให้เปิดระบายอากาศ แล้วจึงนำวัสดุปกคลุมออกโดยทันที

4) ปิดพื้นที่ให้มิดชิด

อย่างที่เราได้แนะนำไปในข้างต้นว่า การฉีดพ่นยาโควิด เหมาะกับพื้นที่ปิดมากกว่ากลางแจ้งหรือเปิดโล่ง เพราะฉะนั้นจะทีมงานจะปิดหน้าต่าง ประตู ช่องต่างๆ เพื่อไม่ให้น้ำยาที่ฉีดพ่นรั่วไหลหรือฟุ้งกระจายออกสู่ด้านนอก เพื่อให้ปริมาณน้ำยาที่พ่นออกมา สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างสูงสุด ไม่แนะนำให้คลุม หรือปกปิด สิ่งของ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์ หรือข้าวของต่างๆ ก่อนฉีดน้ำยา เพื่อให้น้ำยาสามารถฆ่าเชื้อได้ทั่วถึง เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน และไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น ตู้ปลา อาจหาผ้าใบ หรือพลาสติกปกคลุมก่อนทีมงานเข้าปฏิบัติการฉีดพ่น

5) การทำความสะอาดพื้นที่หลังฉีดพ่นยาโควิด

แนะนำให้เว้นระยะหลังจากฉีดพ่นฆ่าเชื้อ อย่างน้อง 4 – 6 ชั่วโมง เพื่อให้น้ำยาได้คงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ต่อเนื่อง

6) ข้อปฏิบัติกรณี มีผู้ติดเชื้อมาใช้พื้นที่ หรือ มีความเสี่ยง หลังการพ่นฆ่าเชื้อ

ควรใช้บริการพ่นฆ่าเชื้อซ้ำ เพื่อลดความเสี่ยง และทำให้พื้นที่ปลอดภัยจากเชื้อโควิด เนื่องจากน้ำยาที่ทำการพ่นฆ่าเชื้อไว้ก่อน จะมีประสิทธิภาพลดลงตามระยะเวลา และตามลักษณะการใช้งานสถานที่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจ จึงควรต้องทำการกำจัดเชื้อเพิ่มเติม