กำจัดปลวก สระบุรี
กำจัดปลวก นครปฐม
กำจัดปลวก อยุธยา

จริงหรือไม่ที่ “ปลวก” ไม่มีตา

จริงหรือไม่ที่ “ปลวก” ไม่มีตา

ปลวกงานและปลวกทหารส่วนใหญ่นั้นไม่มีดวงตา
ดวงตาเป็นสิ่งที่ใช้จำแนกปลวกออกจากแมลงตัวเล็กๆ ชนิดอื่นได้เนื่องจากปลวกส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใต้ดิน ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องถึง พวกมันจึงไม่จำเป็นต้องใช้ตาในการมองเห็น โดยจะอาศัยการสร้างกลิ่นสื่อสารกันแทน
? ปลวกทำรังและใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตอยู่ใต้ดินที่ทั้งมืดสนิท พวกปลวกมันจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีวิวัฒนาการในการมองเห็น แต่จะเป็นเฉพาะกับปลวกทหารและปลวกงานเท่านั้น ที่ไม่มีตาในการมองเห็น ตาจะใช้หนวดแทน เป็นอวัยวะรับความรู้คลำทาง หาอาหาร สร้างรัง ส่วนปลวกในวรรณะสืบพันธุ์ (ราชินี ราชา แมลงเม่า )จะมีตาในการมองเห็น เนื่องจากปลวกวรรณะสืบพันธุ์ พวกมันจำเป็นต้องอาศัยความสามารถในการมองเห็น เพื่อไปหาทำเลในการสร้างอาณาจักรใหม่ต่อไปอยู่เรื่อย ๆ นั้นเอง