สถานีภายในอาคาร (ABOVE GROUND STATION)

2019-07-03 | 14:32:23 (1174)View

วันที่ติดตั้งเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คภายในบ้านอย่างละเอียด โดยเจ้าหน้าที่จะติดตั้งสถานีบริเวณที่พบตัวปลวกภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ขอบประตู ขอบบัว วงกบ จากนั้นปลวกจะเข้ากินเหยื่อและนำเหยื่อกลับไปป้อนสมาชิกตัวอื่น ทั้งปลวกทหารและนางพญาที่อยู่ในรังโดยไม่ทราบเลยว่าได้รับเหยื่อพิษ ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ ในกลุ่ม Insect growth regulator (IGR) คือ Cholrfluazuron 0.1% มีผลยับยังการเจริญเติบโต ทำให้ปลวกลอกคราบไม่ได้ เพราะปลวกงานต้องลอกคราบทุก 15 วัน หลังจากนั้นจะเข้าตรวจเช็คและเติมเหยื่อรวมระยะเวลาประมาณ 2 เดือนจนรังปลวกล่มสลาย โดยสังเกตจากประชากรปลวกงานที่ลดลง จนเหลือเฉพาะปลวกทหาร และทำการถอดสถานีเมื่อรังปลวกล่มสลายแล้ว และเปลี่ยนเข้าตรวจเยี่ยมทุก 3 เดือนตลอดจนครบสัญญา

    

                                        Scroll To Top