สถานีฝังดิน (IN GROUND STATION)

2019-07-03 | 14:28:21 (1602)View

เป็นสถานีป้องกันปลวกภายนอกบ้าน โดยฝังห่างจากตัวบ้านไม่เกิน 1เมตร ระยะห่างแต่ละสถานี ประมาณ 4 เมตร โดยจะมีอาหารล่อปลวกอยู่ในสถานีฝังดิน เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คเป็นระยะ หากมีปลวกมากินเจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนจากอาหารล่อปลวกมาเป็นเหยื่อพิษแทน จนกว่ารังปลวกจะล่มสลายโดยเวลาประมาณ 2 เดือน หลังจจากนั้นจะใส่อาหารล่อปลวกไว้เหมือนเดิม

  

         Scroll To Top