ระบบเหยื่อ

2019-07-03 | 13:55:41 (1839)View

ระบบเหยื่อ คืออะไร

คือวิธีการกำจัดปลวกโดยใช้อาหารของปลวกมาเป็นเหยื่อล่อ ซึ่งนิยมใช้กันในปัจจุบัน เห็นผล 100 % ได้รับการยอมรับมาแล้วทั่วโลก โดยจะติดตั้งเหยื่อล่อปลวกภายในและภายนอกอาคารบริเวณที่เป็นทางเดินของปลวก ระบบเหยื่อเป็นระบบที่เลียนแบบพฤติกรรมทางธรรมชาติในการหาอาหารของปลวกงาน เมื่อปลวกงานได้รับสารพิษจากการกินเหยื่อจะทำให้ ปลวกไม่สามารถเจริญเติบโตได้ และสารพิษยังแพร่ไปยังปลวกตัวอื่นจากการป้อนอาหารให้กันของปลวกภายในรัง ทำให้ประชากรของปลวกลดลง จนปลวกตายยกรังในที่สุด โดยระบบเหยื่อกำจัดปลวกจากประเทศออสเตรเรีย เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก ที่ได้รับการทดสอบใช้งานจริง และได้ผลดีในสภาพภูมิอากาศประเทศไทย เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง และหมดปัญหาการรุกลามของปลวกซึ่งนำความเสียหายมาสู่บ้านเรือน อันเป็นที่รักของเรา

 
              

เหยื่อกำจัดปลวกทำงานอย่างไร

ปลวกเป็นแมลงสังคมชั้นสูง แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนปลวกงานมีหน้าที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงดูรัง และยังทำหน้าที่ย่อยสลายเนื้อไม้ โดยปลวกงานจะเอาอาหารที่ถูกย่อยแล้วทางปาก หรือทางทวารหนัก ไปป้อนเป็นอาหารแก่ปลวกตัวอ่อน ปลวกทหาร และปลวกนางพญา ซึ่งปลวกเหล่านี้ไม่สามารถกินอาหารเองได้ ขบวนการนี้เรียกว่า TROPHALLAXIS เสมือนบังคับให้กินอาหาร ถ้าปลวกงานกินอะไรปลวกเหล่านี้ก็กินตาม ซึ่งเหยื่อกำจัดปลวกนี้จะไปขัดขวางกระบวนการลอกคราบของปลวก เมื่อปลวกลอกคราบไม่ได้ทำให้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เกิดการเสียสมดุลภายในรัง ทำให้ปลวกอื่นๆค่อยๆตายตามไปทั้งหมด รวมถึงนางพญาปลวกจนทำให้รังล่มสลายในที่สุด  

หลักการทำงาน 

   
                                  

                   สำรวจ                                       
                                                                               
             ติดตั้ง

                           

               ติดตามผล                                                                                                                            


Scroll To Top