ระบบวางท่อพ่นสารเคมี

2019-07-03 | 11:32:49 (1093)View

1.ท่อที่ใช้ติดตั้งระบบป้องกันปลวกคือ ท่อ LDPE ขนาด 20 มิลลิเมตร 

2.หัวพ่นสารเคมี PVC แบบพัด ระยะห่าง 1 เมตรต่อหัว 
3.แค้มป์รัดสายท่อ LDPE เป็น PVC ระยะห่าง 1 เมตร 
4.กล่องปิดหัวอัด เก็บอย่างมิดชิดและสวยงาม 
5.สารเคมีที่เราเลือกใช้ เป็นสารเคมีที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา อย.กระทรวงสาธารณะสุข เป็น Fipronil 2.5% เป็นสารป้องกันกำจัดปลวกตัวใหม่ ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ในสารกำจัดปลวกด้วยกัน มีความปลอดภัยสูง กลิ่นอ่อน โดยใช้อัตราผสมความเข้มข้นสารเคมี:น้ำเท่ากับ 1:100 ส่วน(ตามมาตรฐานผู้ผลิต) 6.การพ่นสารจะใช้เครื่องพ่นแรงดันมาตราฐาน 25 ปอนด์/ตารางนิ้ว พ่นคาน คอดินพื้นดินทั่วทั้งหมด โดยสัดส่วนสารเคมีที่ผสมแล้ว 5 ลิตร /ตารางเมตร

การติดตั้งระบบท่ออัดน้ำยา

1.บริษัทจะทำการติดตั้งระบบท่อหลังจากผู้รับเหมาปรับดินและถอดไม้แบบเรียบร้อยแล้ว 
2.ติดตั้งท่อกำจัดปลวกห่างจากคานด้านบน 15 เซนติเมตร 
3.ใช้แค้มป์รัด ทุกระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร 
4.ติดตั้งหัวฉีดใบพัด ระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร 
5.ทดสอบหัวฉีดโดยการทดลองใช้น้ำเปล่าเพื่อดูการกระจายตัวของน้ำ 
6.ทำการฉีดพ่นด้วยน้ำยาบริเวณคาน คอดินทั้งหมด 
7.ทำการติดตั้งกล่องหัวอัดน้ำยา โดยยึดกับผนังอาคารและรัดด้วยแค้มป์ PVCสูงจากระดับพื้นดิน 15-20 เซนติเมตร
             
              


          


          


          


                     

    

    Scroll To Top