บริการ


sample45

ระบบเหยื่อ Click

2019-07-03 13:55:41

คือวิธีการกำจัดปลวกโดยใช้อาหารของปลวกมาเป็นเหยื่อล่อ ซึ่งนิยมใช้กันในปัจจุบัน เห็นผล 100 % ได้รับการยอมรับมาแล้วทั่วโลก (click)


sample45

ระบบวางท่อพ่นสารเคมี Click

2019-07-03 11:32:49

ระบบป้องกันโดยวางท่อ อัดน้ำยา บริษัทจะรับประกันผลงาน 1 ปี หลังจากติดตั้งระบบท่อให้แล้ว มาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี (click)


sample45

ระบบฉีดแนวป้องกันปลวก Soil Treament Click

2019-07-03 13:47:54

รายละเอียดย่อย (click)


sample45

งานบริการด้าน Pest Control กำจัดหนู (สัตว์ฟันแทะ) แมลงบินและแมลงคลาน Click

2022-05-04 14:12:51

งานบริการด้าน Pest Control กำจัดหนู (สัตว์ฟันแทะ) แมลงบินและแมลงคลาน


sample45

งานบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัสโควิด-19 เชื้อรา และ แบคทีเรีย Click

2022-05-05 13:32:58

งานบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัสโควิด-19 เชื้อรา และ แบคทีเรีย


sample45

สถานีภายในอาคาร (ABOVE GROUND STATION) Click

2019-07-03 14:32:23

คือสถานีที่ใช้จะติดตั้งไว้เพื่อไว้ ขึ้นเพื่อให้ตัวปลกภายในบ้านออกมากินเหยื่อ (click)


Scroll To Top