มารู้จักปลวกกันครับปลวกมีทั้งกินบ้านและไม่กินบ้าน

รายละเอียดย่อย (คลิก)

2019-07-05 | 11:34:26 (1843)View

surprised surprised surprised สกุลของปลวกทำลายไม้ที่สำคัญของประเทศไทย surprised surprised surprised


ปลวกกินบ้าน
1.ปลวกสกุล Coptotermes เป็นปลวกที่กินบ้านเป็นอันดับ 1 เลย จะพบที่ในบ้านที่โดนปลวกกินบ้านร้อยละ 97 % เป็นสายพันธุ์นี้ แทบพูดได้ว่าทุกบริษัทเปิดมาเพื่อกำจัดสายพันธุ์นี้ครับ ส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารเป็นรูปไข่ สีเหลืองทอง มีความยาวของหัววัดถึงฐานกราม 1.40-1.51 มิลลิเมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ 1.15-1.24 มิลลิเมตร กรามยาว 0.82-0.93 มิลลิเมตร ใต้ริมฝีปากบนมีรูเปิดกว้างเรียกว่า fontanelle สำหรับปล่อยสารเหนี่ยวสีขาวออกมาต่อสู้ศัตรู ปลวกสกุลนี้ทำรังอยู่ใต้พื้นดิน หรือทำรังสำรองอยู่ภายในช่องว่างระหว่างผนัง หรือฝาสองชั้นภายในอาคารปลวกไม่กินบ้าน (ปลวกสวน)
2.ปลวกสกุล Microcerotermes ส่วนหัวของวรรณะทหารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีน้ำตาล มีความยาวของหัววัดถึงฐานกราม 1.43-1.75 มิลลิเมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ 0.91-1.1 มิลลิเมตร กรามยาว 1.06-1.2 มิลลิเมตร รูปร่างคล้ายเคียว ด้านในกรามทั้งสองด้านมีลักษณะเป็นฟันเลื่อย(serrate) เป็นปลวกชนิดสร้างรังขนาดเล็กอยู่บนดิน ต้นไม้ หรือโครงสร้างของอาคาร รังดินมักจะแข็งมากยากที่จะทุบให้แตก 

  3.ปลวกสกุล Globitermes ส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารมีลักษณะค่อนข้างกลมมน สีเหลือง น้ำตาล ขนาดความยาวของหัววัดถึงฐานกราม 0.75-0.98 มิลลิเมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ 0.8-1.09 มิลลิเมตร กรามยาว 0.65-0.93 มิลลิเมตร มีลักษณะโค้งมากที่ส่วนปลาย กรมด้านในทั้งสองข้างมีฟันขนาดเล็กยื่นออกมาตรงกลางข้างละ 1 ซี่ ส่วนท้องของปลวกวรรณะทหารมีสีเหลืองของกำมะถัน มักสร้างรังบนดินขนาดกลางถึงขนากใหญ่
  4.ปลวกสกุล Cryptotermes ส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ส่วนหน้าลักษณะตัดสั้นทู่ สีน้ำตาลเข้ม มีความยาวและความกว้างของหัวประมาณ 1.26 มิลลิเมตร กรามมีขนาดสั้นมากยาวประมาณ 0.64 มิลลิเมตร ด้านข้างมีลักษณะโค้งขึ้นคล้ายนอแรด อาศัยอยู่เฉพาะภายในเนื้อไม้โดยไม่ทำท่อทางเดินดินเหมือนปลวกใต้ดินชนิดอื่น 5.ปลวกสกุล Macrotermes ปลวกในสกุลนี้มีวรรณะทหารสองขนาด คือ ปลวกทหารขนาดใหญ่ (major soldier) รูปร่างส่วนหัวมีลักษณะค่อนข้างสี่เหลี่ยม ส่วนหน้าแคบกว่าส่วนท้าย สีน้ำตาลแดงหรือสีดำ ความยาวของหัววัดถึงฐานกราม 3.24-4.9 มิลลิเมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ 2.36-4.0 มิลลิเมตร กรามยาว 1.42-2.52 มิลลิเมตร และปลวกทหารขนาดเล็ก(minor soldier)มีความยาวของหัววัดถึงฐานกราม 1.82-2.28 มิลลิเมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ 1.50-1.97 มิลลิเมตร กรามยาว 1.14-1.50 มิลลิเมตร มักสร้างรังขนาดใหญ่อยู่บนพื้นดิน จะเข้าทำลายเนื้อไม้โดยนำดินมาเคลือบไว้ตามพื้นผิวไม้
   

          6.ปลวกสกุล Odontotermes ส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารจะมีตั้งแต่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่อนข้างสี่เหลี่ยมจนถึงค่อนข้างกลมรี มีส่วนหน้าแคบกว่าส่วนท้าย สีเหลืองน้ำตาลถึงน้ำตาลแดง ความยาวของหัววัดถึงฐานกราม 1.14-2.89 มิลลิเมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ 1.02-2.37 มิลลิเมตร กรามยาว 0.65-1.45 มิลลิเมตร ลักษณะเด่นคือกรามด้านซ้ายจะมีฟันแหลมยื่นออกมา 1 ซี่ (tooth) ในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปตามชนิดของปลวก จะพบทำรังอยู่ใต้พื้นดินและชนิดที่ทำรังขนาดใหญ่อยู่บนพื้นดิน
 

          7.ปลวกสกุล Nasutitermes ส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารมีลักษระค่อนข้างกลมสีน้ำตาลแดง กรามทั้งสองข้างลดรูปหายไปเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นงวง(nasus) ยื่นยาวออกไปด้านหน้าเพื่อฉีดพ่นสารเคมีออกมาต่อสู้ศัตรู ขนาดความยาวของหัวถึงงวงยาว 1.61-1.89 มิลลิเมตร ความยาวส่วนหัวถึงฐานกรามไม่รวมงวง 1.01-1.22 มิลลิเมตร ความกว้างของส่วนหัวประมาณ 1.04-1.27 มิลลิเมตร มักสร้างรังดินขนาดเล็กอยู่บนต้นไม้สูง 


Scroll To Top